Genomförande av internrevision för kvalitets och arbetsmiljö system enligt ISO

Kvalitetsarbete enligt ISO Certifiering och revisionsplaner
Studera revisionsplanen och följ den så du slipper att komma efter i revisionsarbetet. Börja med att undersöka om det har varit några kundreklamationer eller interna fel i processen som kostat pengar och påverkat kundrelationen till det sämre.

Lista upp de problem som varit och läs på vilka rutiner och instruktioner som gäller för den process som ska revideras. Problemen är säkert lösta och grundorsaken är identifierad, kontrollera om rutiner och instruktioner kan lösa problemet så att det inte uppstår igen.

Börja med att intervjua chefen, gruppchefen, arbetsledaren och personalen för att se om de har tillgång till rutiner och instruktioner. Finns instruktionerna kontrollera om det är rätt utgåva och/eller datum. Var även uppmärksam på att det inte finns egna anteckningar i dokumenten. Om det finns egna anteckningar som personalen arbetar efter betyder det att det inte går att utreda grundorsaken till ett problem eftersom personalen har ett annat arbetssätt än vad kvalitetschefen har beslutat om för att förebygga fel. Anteckna vad som inte stämmer och resonera med personalen om vad de anser vara ett lämpligt arbetssätt så att problemet inte uppstår igen och var noga med att kontrollera att även standardkraven i till exempel ISO 9001, ISO 14001 och ISO 18001 uppfylls.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>